ป้ายกำกับ: My Blog

Blog 109 : ‘คัทลอส’

If you can’t take a small loss, sooner o…

Continue Reading Blog 109 : ‘คัทลอส’

Blog 108 : ‘รอให้เป็น’

“คนที่รู้จักพอ จะไม่พบจุดจบ คนที่ร…

Continue Reading Blog 108 : ‘รอให้เป็น’