หมวดหมู่: Blog

Blog 116 : ‘Character ของคนเล่นหุ้น’

ในการเล่นหุ้น สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันจะค…

Continue Reading Blog 116 : ‘Character ของคนเล่นหุ้น’

Blog 109 : ‘คัทลอส’

If you can’t take a small loss, sooner o…

Continue Reading Blog 109 : ‘คัทลอส’

Blog 108 : ‘รอให้เป็น’

“คนที่รู้จักพอ จะไม่พบจุดจบ คนที่ร…

Continue Reading Blog 108 : ‘รอให้เป็น’