หมวดหมู่: Blog

Blog 102 : ‘เทรดให้เป็นตัวเอง’

เรื่องของประสบการณ์ , ความมั่นใจ , สัญชา…

Continue Reading Blog 102 : ‘เทรดให้เป็นตัวเอง’

Blog 100 : ‘US YTD Top Performance @ 5 Feb 2021’

เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่หุ้นขนาดกลาง-เล…

Continue Reading Blog 100 : ‘US YTD Top Performance @ 5 Feb 2021’