HR The Serie : Part 1 : Selection and Recruitment : พีรพงศ์ สุวรรณโภคิน

สำหรับบทความครั้งนี้และต่อจากนี้ รวมทั้งสิ้นห้าบทความนั้น จะเป็นบทความในซีรีย์บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์(HRM)ในปัจจุบัน ซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 บทบาทหลักด้วยกัน ได้แก่ 1. การรับ และสรรหา 2. การพัฒนา 3. การรักษา และ 4. การนำออก ซึ่งเป็นบทบาทหลักตามแนวคิดของ ทฤษฎีว่าด้วยบทบาทของ...

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุข : ดร.ไสว บุญมา

เนื่องจากความสุขกายสบายใจเป็นเป้าหมายสำคัญของชีวิต เราทุกคนจึงมักกระเสือกกระสนแสวงหากันอย่างทั่วถึง ส่วนนักวิชาการก็พยายามค้นหาว่าอะไรเป็นปัจจัยหลัก เมื่อปลายปีที่ผ่านมา การวิจัยของมูลนิธิเศรษฐกิจใหม่ในอังกฤษสรุปว่า หลังจากมีปัจจัยเบื้องต้นเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้ว การใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อหาสรรพสิ่งมาเพิ่มจะไม่ทำให้เกิดความสุขกายสบายใจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขหลังจากร่างกายมีทุกอย่างเพียงพอแล้วประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจแยกออกได้เป็น ๕ หมวดหมู่ด้วยกันคือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่อยู่รอบข้างและการมีเพื่อน ความสัมพันธ์เป็นฐานของการมีชีวิตอันอบอุ่นและมั่นคง รวมทั้งความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงานและเพื่อนทั่วไปในชุมชน นอกจากจะสร้างความสุขกายสบายใจแล้ว ความสัมพันธ์อันแนบแน่นยังเป็นเกราะกำบังมิให้เกิดปัญหาที่มาจากโรคจำพวกการซึมเศร้าเหงาหงอยอีกด้วย...

ทักษะ ความรู้ และวิธีจัดการ ของกลุ่มการเงินชุมชน ; ข้อคิดจากการลงพื้นที่ : สฤณี อาชวานันทกุล

หลังจากที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศหายใจไม่ทั่วท้องนานกว่าสองเดือน ในที่สุดการชุมนุมปี 2553 ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ก็ได้จบลงอย่างเศร้าสลดในวันที่ 19 พฤษภาคม ด้วยความตายของผู้ชุมนุมรวมแปดสิบกว่าชีวิตตลอดระยะเวลาการชุมนุม รวม 6 ชีวิตที่ตายในเขตอภัยทานของวัดปทุมวนารามในวันสุดท้าย ตลอดจนอาคารร้านค้าที่วอดวายในเปลวเพลิงอันเกิดจากส่วนผสมระหว่าง ความแค้นของผู้ชุมนุม ความเยือกเย็นของนักก่อวินาศกรรมมืออาชีพ ประกอบกับอาการ “เกียร์ว่าง” อย่างน่าเกลียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากที่ยืนมองความวินาศเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา การชุมนุมจบลงไปแล้ว...

ทำไมไม่กล้าซื้อหุ้น : วิบูลย์ พึงประเสริฐ

ถ้าพูดถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะพบว่าปัจจุบันจำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลธรรมดาในประเทศไทย มีประมาณ 3 แสนบัญชี ถ้าเปรียบเทียบกับประชากรทั้งประเทศ 60 ล้านคนแล้ว มีไม่ถึง 1% ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นเอง ที่ทำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยตรงด้วยตนเอง ขณะที่บัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีมากกว่า 10 ล้านบัญชี ทำไมคนส่วนใหญ่จึงยังคงฝากเงินไว้กับธนาคารมากกว่าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งๆที่ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะทำให้มูลค่าเงินฝากที่แท้จริงมีค่าลดลงไปตามเวลา...

ความเหลื่อมล้ำที่จับต้องได้ : ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

ความเหลื่อมล้ำ ได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นที่นำไปสู่ข้อเรียกร้องทางการเมือง แม้หลายฝ่ายจะยังมีความเห็นต่างกันว่า ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันนั้น มีเหตุผลมาจากความไม่ลงตัวทางการเมือง หรือเหตุอื่นกันแน่ แต่เราต้องยอมรับว่า ความเหลื่อมล้ำนั้นมีจริงในสังคมไทย และมีมานานแล้ว ช่องว่างระหว่างรายได้ของคนรวยกับคนจน เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคม การสำรวจโดยหน่วยงานของรัฐในปี 2552 พบว่า ร้อยละ 40 ของคนกรุงเทพ และร้อยละ 36...

Value + Growth : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ในโลกของการลงทุนนั้น  มีแนวความคิดใหญ่ๆน่าจะประมาณ 3 แบบ นั่นคือ  Value Investment ซึ่งเป็น  “โรงเรียน”  ที่เก่าที่สุดนำโดย เบน เกรแฮม  Growth Investment หรือการลงทุนในหุ้นที่เติบโตเร็ว นำโดย ฟิลิปส์ ฟิสเชอร์  และ...

ช่องว่างระหว่างข้างล่างกับข้างบน : สรสิช ศรีใจภา

บทความฉบับนี้ เกิดขึ้นมาหลังจากที่ผมเขียนบทความไว้คร่าวๆเรื่องหนึ่ง และได้อ่านบทความ “ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ ของ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” : ประชาชาติธุรกิจ” ทำให้ผมผนวกสองเรื่องเข้าด้วยกัน เพราะผมคิดว่า เรื่องช่องว่างของคนจนและคนรวย กับเรื่องโอกาสที่คนจนพึงได้รับนี้มันเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้ครับ เพราะปัญหาความยากจนในประเทศของเราเห็นกันได้ชัดครับ คนจนเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคตเองก็อาจจะเป็นเช่นนี้ต่อไปหากรัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังคงแก้ไขปัญหากันอย่างผิดๆ เริ่มแรกเลย แนวคิดการแก้ปัญหาจากล่างขึ้นบนของ...

10 วลีทรงพลัง เพื่อคนคิดบวก (1) : ปรีชา ประกอบกิจ

คงไม่มีใครที่หาญกล้าปฏิเสธว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้สร้างความวิตกให้คนไทยทั้งประเทศ หลายๆคนกลัวว่า เราจะไม่มีวันคืนเก่าๆ(ที่ผู้คนมีแต่รอยยิ้ม) กลัวว่าเราทำร้ายตัวเองจนล้าหลังไม่ทันเพื่อนบ้าน มีหนังสือเล่มหนึ่ง ที่ผมเห็นว่าเหมาะกับสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลานี้ ที่สังคมกำลังต้องการทั้งขวัญและกำลังใจ หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Ten Powerful Phrases for Positive People หรือชื่อในภาษาไทย “10 วลีทรงพลังเพื่อคนคิดบวก”...

ลงทุนเพื่อเพิ่มกำไร : เทพ รุ่งธนาภิรมย์

CEO ที่ทำกำไรได้ดีต่อเนื่องกัน มีทางเลือกหลักๆได้ 2 ทางคือ *เอากำไรที่ได้  จ่ายเป็นเงินปันผลคืนผู้ถือหุ้น หรือ * เอากำไรที่ได้ ไปใช้ขยายงาน เพื่อเพิ่มกำไรในอนาคต นักลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้น คือผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ส่วนตัวแล้ว  ผมชอบเดินสายกลาง คือขอให้มีการจ่ายเงินปันผลบ้าง มากน้อยไม่ว่ากัน เพราะเข้าใจดีว่า...

Mind-Mapping กับประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม : พีรพงศ์ สุวรรณโภคิน

Mind-Mapping หรือ แผนผังความคิด เป็นกิจกรรมที่หลายๆท่านคงคุ้นเคย และเคยปฏิบัติกันมาก่อนไม่มากก็น้อย ปัจจุบันนี้ การทำ Mind-Mapping ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ต่างก็สนับสนุน และนำเอากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแต่ละรายวิชา และยังให้ความสำคัญกับการทำ Mind-Mapping กันมากพอสมควร Mind-Mapping ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากมาย และสามารถพลิกแพลงได้อย่างหลากหลาย ทั้งในการศึกษา...