อันเนื่องมาจาก ฟิลิป คอตเลอร์ : วิโรจน์ เฉลิมรัตนา

ผมมีโอกาสได้ไปฟังการบรรยายของ Professor Phillip Kotler ที่เขาใช้ชื่อหัวข้อว่า Marketing Moves วันนี้เลยมีเกร็ดมาเล่าให้ฟังว่า แม้แต่ปรมาจารย์ทางการตลาดของโลกก็ยังกล่าวกับผู้เข้าฟังการบรรยาย ซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่เป็นนักการตลาดและนักธุรกิจว่า ให้ “Go back to your finance course” ด้วยเหตุผลทำนองว่า หากคุณรู้ว่าคุณขายสินค้าได้จำนวนมากน้อยเท่าไรแล้ว...

ข้อได้เปรียบของรายย่อย : สันติ สิงหวังชา

ถ้าได้อ่านหนังสือการลงทุนทั่วไปๆ หนังสือพิมพ์ หรือฟังสื่อต่างๆ เรามักจะได้ยินคำพูดหรือข้อเขียนจำนวนมากพูดถึงความได้เปรียบของนักลงทุนรายใหญ่ โดยเฉพาะบริษัทกองทุนทั้งหลายก็เน้นในเรื่องความได้เปรียบของการลงทุนแบบกองทุน เช่น กองทุนนั้นบริหารแบบมีอาชีพ คือมีผู้บริหารกองทุนเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการลงทุนกองทุนนั้นมีข้อมูลที่มากกว่า เพราะมีการติดตามข้อมูลข่าวสารของหุ้นเป็นจำนวนมาก และมีนักวิเคราะห์หลายสำนักทำบทวิเคราะห์ออกมาให้ การเป็นรายใหญ่นั้นทำให้การเข้าถึงผู้บริหารนั้นทำได้ง่ายกว่ารายย่อยมาก หรือจะเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงที่ทำได้มากกว่าเพราะมีเงินมากกว่า ฯลฯ นักลงทุนรายใหญ่ในที่นี้ ผมจะประมาณคร่าวๆว่าเป็นนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองทุนต่างๆ หรืออาจจะมีนักลงทุนบางคนที่สามารถทำได้ถึงขนาดนั้น …...

The Buffett Lift : นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์

ในปี 2008 วอเรน บัฟเฟต ได้ตัดสินใจเข้าลงทุนใน BYD บริษัทสัญชาติจีน ผู้ผลิตรถยนต์ แบตเตอรีมือถือ และแผงโซล่าร์เซลล์ โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนทั้งสิ้น 10% ก่อนหน้านั้น BYD เริ่มต้นประสบความสำเร็จจากธุรกิจแบตเตอรีมือถือเป็นอันดับแรก เมื่อธุรกิจแบตเตอรีของบริษัทเริ่มอิ่มตัว BYD ก็ก้าวเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์ โดยผลิตรถยนต์ขนาดเล็กที่มีราคาถูกมาก...