มองปัญหาเงินบาทในมุมกว้าง : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เราเผชิญกับ “ปัญหา” การแข็งค่าของเงินบาท ทำให้พยายามมองหามาตรการเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คือจัดการกับการแข็งค่าของเงินบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออก ซึ่งเป็นการมองปัญหาที่ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความรู้สึกว่าทำไมธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงไม่แก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด เช่น ตรึงค่าเงินบาทเอาไว้ ผู้ส่งออกจะได้ไม่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกัน ก็มีการเสนอให้ ธปท.หยุดปรับขึ้นดอกเบี้ย มิฉะนั้นแล้ว ก็จะมีเงินไหลเข้ามาซื้อพันธบัตรไทยเพิ่มขึ้นอีก (เพราะดอกเบี้ยโลกอยู่ที่ระดับต่ำ) และหากจะต้องมีมาตรการควบคุมการไหลเข้าของเงินทุน...

ความสำคัญของการพัฒนาตลาดทุน : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ประเทศไทยได้จัดทำแผนพัฒนาตลาดทุน 5 ปี (2553-2557) และได้นำเสนอต่อสาธารณชนเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา โดยได้จัดสัมมนาเจาะลึก 8 มาตรการ ที่ได้นำเสนอเพื่อเป็นกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนาและปฏิรูปตลาดทุนไทย ซึ่งกำลังมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ อาทิเช่น การยกเลิกการผูกขาด และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเปิดสิทธิการซื้อขายให้แก่ผู้ร่วมตลาดที่ไม่ใช่สมาชิก และเปิดโอกาสให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดได้ แต่ที่กำลังจะเห็นผลทันทีในปีนี้คงจะเป็น การเปิดเสรีและการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจหลักทรัพย์...

มองอนาคตของเอเชีย : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ดร. Stephen Roach เคยเป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของวาณิชธนกิจ Morgan Stanley ที่ได้รับการยกย่องจากนักลงทุนสถาบันว่า มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานของ Morgan Stanley ดูแลธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชียทั้งหมด ผมได้ติดตามผลงานของ ดร.Roach มาโดยตลอด จึงอยากนำเอาบทสรุปของหนังสือเล่มใหม่ของ ดร.Roach คือ...

ปัญหาค่าเงินดอลลาร์ (2) : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ครั้งที่แล้ว ผมเขียนถึงปัญหาเงินดอลลาร์โดยสรุปว่าสหรัฐต้องการสร้างความมั่นใจว่าเงินดอลลาร์จะมีเสถียรภาพ (strong dollar policy) เพราะความเชื่อมั่นดังกล่าวทำให้เงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลก ทำให้สหรัฐได้ประโยชน์อย่างมาก 2 ประการ คือ 1. เมื่อประเทศอื่นๆ สมัครใจที่จะนำเงินดอลลาร์ไปใช้และเก็บตุนเอาไว้อย่างถาวรในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเป็นเสมือนการที่สหรัฐพิมพ์กระดาษเปล่ามาแลกกับสินค้าและบริการ เช่นปัจจุบันเงินดอลลาร์ที่ประเทศต่างๆ ถืออยู่เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนั้น น่าจะมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 4 ล้านล้านดอลลาร์เท่ากับ...

ปัญหาค่าเงินดอลลาร์ : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

สหรัฐอเมริกานั้น มักจะเน้นความมุ่งมั่นในการผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า (strong dollar policy) ซึ่งคนไทยอาจเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก เพราะเมื่อใดที่เงินบาทแข็งค่า ทั้งผู้ส่งออกและรัฐบาลไทยก็จะเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทย “ดูแลค่าเงินบาท” เพื่อ “รักษาเสถียรภาพ” และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แปลว่า อยากให้เงินบาทอ่อนมากกว่าอยากให้เงินบาทแข็ง   ทำไมสหรัฐจึงอยากให้เงินดอลลาร์แข็ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าค่าเงินที่แข็งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับชาวอเมริกัน เพราะเป็นการเพิ่มอำนาจซื้อของเขา อาทิเช่น...

ประชากรโลกที่แก่ตัวลง – ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ผมขอนำเอาบทวิเคราะห์ของนิตยสาร Economist เกี่ยวกับการแก่ตัวลงของประชากรโลก และผลกระทบทางเศรษฐกิจมาแปรรูปให้อ่านกันในครั้งนี้ เพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งนักการเมืองในประเทศพัฒนาแล้ว ยังไม่ยอมรับและหาทางแก้ปัญหา ทั้งนี้ เพราะความเป็นจริงจะบีบบังคับให้มีทางออก 2 ทาง คือ 1. ชะลอการเกษียณอายุทำให้คนวัยสูงอายุต้องทำงานนานขึ้นอีกหลายปี และ/หรือ 2. ลดผลประโยชน์ด้านประกันสุขภาพและสวัสดิการต่างๆ ของผู้สูงอายุลง แต่ทางออกดังกล่าวย่อมไม่เป็นที่ยอมรับของผู้สูงอายุ...

เศรษฐกิจไทยกับการส่งออก – ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

การส่งออกสินค้าและบริการนั้น เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งกับเศรษฐกิจไทย เพราะปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 5.8 ล้านล้านบาท คิดเป็นประมาณ 2/3 ของจีดีพีไทย ดังนั้น เมื่อเราเห็นมูลค่าการส่งออกติดลบ 15-20% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ก็ทำให้สรุปว่าจีดีพีของไทยมีโอกาสสูงที่จะหดตัวลงในปีนี้ ดังที่ผู้เชี่ยวชาญเริ่มประเมินกันว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จีดีพีของไทยปีนี้จะหดตัวได้ถึง 4%...

สหรัฐพลิกจากทุนนิยมเป็นสังคมนิยม? – ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

เมอร์ริล ลินช์ ได้วิเคราะห์เอกสารนำเสนองบประมาณประจำปีของประธานาธิบดีโอบามาได้เอาไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งผมได้นำมาแปรสรุปข้างล่างนี้ เอกสาร งบประมาณของประธานาธิบดีโอบามา ไม่ใช่การนำเสนอเพียงแต่ตัวเลขรายจ่าย/รายรับของรัฐบาล แต่เป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่จะปรับเปลี่ยนปรัชญาการดำเนินนโยบายจากทุนนิยม ที่เริ่มโดยประธานาธิบดีเรแกนเมื่อ 30 ปีก่อนมาเป็นนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ซึ่งฝ่ายซ้ายในพรรคเดโมแครตรู้สึกปีติยินดีอย่างมาก โดยคอลัมนิสต์ของสหรัฐคนหนึ่ง กล่าวสรุปว่าเป็น “the boldest social democratic manifesto...

คิดแบบเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ครั้งนี้ผมจะไม่เขียนเกี่ยวกับสภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลกอย่างที่เคย แต่จะเขียนเกี่ยวกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับ 1. เศรษฐศาสตร์กับศาสนาพุทธ มีการเปรียบเทียบว่า “เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก” นั้นเน้นวัตถุ คือสอนให้คนอยากได้สิ่งของ อยากบริโภค อยากทำกำไร อยากร่ำรวย ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่ขัดกับหลักของพุทธศาสนา ที่สอนให้อย่าโลภ โกรธ หลง และปล่อยวางเพื่อพ้นจากความทุกข์ ตรงนี้ต้องยอมรับในหลักการว่า...