Blog 63 : ‘Sentiment vs Market’ – สิ่งที่คนคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

ตอนที่เห็นข่าวกับบทความนี้ ผม save link เอาไว้ จะรอดูว่าหลังจากข่าวนี้ออกมาตลาดหุ้นจะเป็นยังไงต่อ (ข่าวเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2016 ส่วนบทความเขียนวันที่ 25 ก.พ. 2016) ที่น่าแปลกก็คือ ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นไทย มี bearish sentiment...