ข้อดีของเศรษฐกิจตกต่ำ : ดร.ฐนิตพงศ์ ชื่นภิบาล

ist2_1640315verygood

ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจโลกดูย่ำแย่ ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ท่านนักลงทุนหลายท่านคงขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน และมีมุมมองต่อตลาดในแง่ลบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีนักลงทุนหลายท่านที่มองหาโอกาสในช่วงวิกฤตเช่นนี้

ในวันนี้ ผมขอนำเสนอมุมมองในด้านดีของการเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่อาจนำไปสู่โอกาสการลงทุนที่ดีได้ครับ

ประการแรก
บริษัทที่อยู่รอด จะมีความแข็งแกร่งแต่ยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากบริษัทต่างๆจะต้องปรับปรุงระบบงานต่างๆให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ บริษัทที่อยู่รอดยังมีโอกาสที่จะจ้างคนเก่งๆที่ถูกปลดออกจากงานในอัตราค่าจ้างที่ถูกลง

ประการที่สอง
การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทต่างๆจะทำได้ง่ายขึ้น เพราะบริษัทต่างๆต้องเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ในแง่ที่ได้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้น

ประการที่สาม
บริษัทจะมีโอกาสในการทำกำไรและขยายกิจการมากขึ้น เนื่องจากจำนวนคู่แข่งลดน้อยลง เพราะคู่แข่งบางส่วนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทที่แข็งแกร่งและมีความพร้อม จะสามารถขยายกิจการเพิ่มขึ้น โดยมีฐานลูกค้าทั้งระบบในจำนวนที่มากขึ้น

ประการที่สี่
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำช่วยควบคุมเงินเฟ้อ และก่อให้เกิดการออมมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำจะทำให้มีจำนวนผู้ว่างงานมากขึ้น และประชาชนจะระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตสินค้าไม่กล้าปรับราคาขึ้น และส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลง นอกจากนี้ เมื่อผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ก็จะเกิดการออมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวผู้บริโภคในระยะยาว เนื่องจากผู้บริโภคจะพบว่าในความเป็นจริงแล้ว ตนเองสามารถลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้มากกว่าที่คิด

ประการที่ห้า
คนทั่วไปมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองมากขึ้น เนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ราคาอสังหาริมทรัพย์มักจะลดลงตามไปด้วย เพราะจากต้นทุนของผู้ประกอบการจะถูกลง เช่น ซื้อที่ดินได้ในราคาถูก ราคาเหล็ก ราคาปูน และค่าแรงลดลง เป็นต้น

ประการที่หก
จำนวนผู้ที่มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อผู้บริโภคลดการใช้จ่าย รายจ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นจะถูกตัดออกไป หรือลดน้อยลง เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่ก็จะสูบน้อยลง คนที่เคยนั่งแท็กซี่ในการเดินทางที่ไม่ไกลมากก็อาจเปลี่ยนเป็นใช้การเดินแทน ผู้ที่เคยบริโภคเนื้อสัตว์เป็นจำนวนมากก็อาจลดค่าใช้จ่ายโดยหันมาบริโภคผัก และผลไม้มากขึ้น นอกจากนี้ มลภาวะต่างๆก็จะลดน้อยลงด้วย เนื่องจากการบริโภคที่ลดน้อยลง จะส่งผลให้การก่อมลภาวะน้อยลง เช่น จำนวนผู้ใช้รถน้อยลง ไอเสียจากรถยนต์ก็จะน้อยลง การประหยัดไฟฟ้า จะช่วยลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรที่นำมาผลิตพลังงาน โดยผลวิจัยของ Christopher Ruhm จากมหาวิทยาลัย North Carolina – Greensboro พบว่า เมื่ออัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 1% อัตราการตายลดลง 0.5% และงานวิจัยของเขาอีกชิ้นหนึ่งพบว่า เมื่อโอกาสในการหางานลดลง คนทั่วไปจะปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้ชีวิตไปในทางที่ดูแลสุขภาพมากขึ้น

ประการที่เจ็ด
เกิดเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆมากขึ้น เพราะเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้บริโภคมักจะมองหาสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่ถูกกว่าเดิม ในขณะที่ผู้ผลิตต้องลดต้นทุนในการผลิตแต่ก็ต้องรักษามาตรฐานสินค้า ดังนั้น งานวิจัยใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยใช้ต้นทุนต่ำลงก็จะตามมา

ประการที่แปด
นักลงทุนมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีขึ้น เนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ คนส่วนใหญ่มักจะมองโลกในแง่ร้าย และเกิดภาวะตื่นตระหนกขึ้นในตลาด ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงมากเกินไป ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านนักลงทุนจะสามารถมองหาหุ้นดีราคาถูกและมีอนาคต และลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

ข้อดีของเศรษฐกิจตกต่ำ

ดร.ฐนิตพงศ์ ชื่นภิบาล

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.