Blog 21 : When investing, keep it simple.

“Simplicity is the ultimate sophistication” “สุดยอดของความซับซ้อนคือความเรียบง่าย” – Leonardo Da Vinci –  กูรูการลงทุนหลายท่านมักจะบอกว่า ให้เราออกแบบระบบลงทุนที่ใช้ได้ผลและเรียบง่ายที่สุด เพราะการเลือกใช้หลักการหรือวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไปนั้น ส่วนใหญ่แล้วมักจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ การที่เราทำอะไรซับซ้อนวุ่นวายเกินไป ก็จะทำให้การคิดวิเคราะห์และการกระทำของเราไม่นิ่ง หรือไม่ได้ผ่านการไตร่ตรองอย่างดีพอ...

คำสารภาพของนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ : ดร.ไสว บุญมา

ขอเรียนว่า ผมเป็นนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์มากว่า 43 ปี และตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ ผมรู้สึกว่ายิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ …แต่ยิ่งเรียนนาน กลับยิ่งเป็นการรู้ว่า วิชาเศรษฐศาสตร์คงไม่สามารถแก้ปัญหาที่เผชิญหน้าเราอยู่ได้  ความรู้สึกนี้ถูกตอกย้ำครั้งสุดท้ายด้วยรายงานบนหน้า A13 ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 หน้านั้นพาดหัวด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่ ซึ่งมีใจความว่า “โรงเรียนรัฐบาลจำนวนมากขึ้นเลี้ยงอาหารนักเรียนวันละสามมื้อ” ...

Blog 20 : Value Investing + Relative Strength = ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ไปเจอบทความจากเวบ investopedia เห็นเนื้อหาน่่าสนใจดี เกี่ยวกับการประยุกต์หลักการ VI เข้ากับ การใช้ Relative Strength (หรือ Momentum) ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังใช้อยู่ เลยเอามาแปลต่อครับ แต่ผมตัดเนื้อหาออกบางส่วน เพื่อให้กระชับขึ้น สำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่า Relative Strength คืออะไร...