เรื่องจริงของคอเลสเตอรอล : บทความสุขภาพ

12968

ความจริงของคอเลสเตอรอล

ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงในเลือดสามารถกินไข่ได้

– ไข่มีโปรตีนที่มีคุณภาพดีมีเกลือแร่และวิตามินที่มีประโยชน์ ไม่ควรงดเว้น แต่ควรกินให้พอเหมาะ เนื่องจากไข่แดงมีคอเลสเตอรอลสูง จึงควรกินวันละไม่เกิน 1 ฟอง หรือประมาณสัปดาห์ละ 3 ฟอง ส่วนไข่ขาวไม่มีคอเลสเตอรอล

สำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันสูงในเลือด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ควรกินน้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ฟอง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค

การวิเคราะห์ปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารของกองโภชนาการอนามัยปี 2542 พบว่าไข่มีคอเลสเตอรอล ตั้งแต่ 275 ถึง 1,448 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม โดยไม่รวมเปลือกไข่

ไข่ไก่ทั้งฟองมี 427 เฉพาะไข่แดง 1,250 ไข่เป็ดทั้งฟอง 543 เฉพาะไข่แดง 1,448 ไข่นกกระทา 508 ไข่ปลาดุกด้าน 499 ไข่ปลากด 945 ไข่ปูม้า 275 ไข่แมงดา 369 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม

หรือถ้าคิดตามน้ำหนักของไข่ไก่และไข่เป็ด 1 ฟอง จะมีคอเลสเตอรอลประมาณ 213-271 มิลลิกรัม ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำว่าวันหนึ่งไม่ควรกินไข่เกินวันละ 1 ฟอง

น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชทุกชนิดไม่มีคอเลสเตอรอล
ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงในเลือดสามารถกินกะทิได้

– น้ำมันและไขมันจากพืขทุกชนิดไม่มีคอเลสเตอรอล กะทิก็เช่นกันเป็นไขมันที่ได้จากมะพร้าว กะทิจึงไม่มีคอเลสเตอรอล

ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงควรกินกะทิน้อยลง เพราะในกะทิมีกรดไขมันอิ่มตัวมาก

สัดส่วนของกรดไขมันที่เหมาะสมในการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล คือ มีกรดไขมันอิ่มตัว : กรดไขมันไม่อิ่มตัว 1 ตำแหน่ง : กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง = 1:1:1 แต่ในกะทิมี =91:7:2 มิลลิกรัม/100 กรัม หรือเทียบประมาณ 46:4:1

ตับ สมอง เครื่องในสัตว์ กุ้ง หอย ปลาหมึก มีคอเลสเตอรอลสูง ควรกินให้น้อยลง

– เนื้อกุ้งแชบ๊วย (ไม่รวมเปลือกหัว) 1 ขีด มีคอเลสเตอรอล 192 มิลลิกรัม ดังนั้นถ้ากินกุ้งแชบ๊วย ส่วนที่เป็นเนื้อ 1.5 ขีด (หนึ่งขีดครึ่ง) จะได้คอเลสเตอรอล 288 มิลลิกรัม ต้องเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงชนิดอื่น

กินปลาดีกว่าไก่ กินไก่ดีกว่าหมู

– เพราะปลามีโปรตีนที่ย่อยง่ายและมีกรดไขมันโอเมกา 3 ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดส่วนไขมันและคอเลสเตอรอลอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากเกินไป ส่วนไก่มีไขมันและคอเลสเตอรอลน้อยกว่าเนื้อหมูแต่มีมากกว่าเนื้อปลา
แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าให้เลิกกินไก่ หรือเลิกกินหมูเพราะอาหารทุกอย่างมีประโยชน์ และให้รสชาติที่ต่างกันไปถ้าผู้บริโภคคนใดชอบที่จะกินไก่หรือชอบกินหมูก็ให้กินสลับกับการกินปลา โดยกินปลาบ่อยขึ้นและส่วนที่เป็นไก่หรือหมูควรเลือกส่วนที่มีมันน้อย เช่น เนื้อไก่ส่วนอก เนื้อหมูที่เป็นเนื้อแดง เนื้อหมู ส่วนที่เป็นสันในสันนอกและให้เลาะส่วนที่เป็นมันติดอยู่ออกทุกครั้ง

คอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอร์ไรด์เป็นไขมันชนิดเดียวกัน

– เป็นไขมันคนละชนิด มีโครงสร้างทางเคมี และบทบาทหน้าที่ต่างกัน ไตรกลีเซอร์ไรด์เป็นไขมันที่พบในอาหารส่วนใหญ่ทั้งพืชและสัตว์ ส่วนคอเลสเตอรอลพบเฉพาะในอาหารจากสัตว์ในพืชไม่มีคอเลสเตอรอล ร่างกายต้องการไขมันทั้ง 2 ชนิด ในปริมาณที่เหมาะสม

การมีคอเลสเตอรอลสูงในเลือดพบว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด เมื่อมีคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และในทางตรงกันข้าม ถ้าคอเลสเตอรอลลดลงร้อยละ 1 จะทำให้โอกาสการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดลดลงร้อยละ 2

การมีไตรกลีเซอร์ไรด์สูงในเลือดมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่ง ต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ดังนั้นการมีไตรกลีเซอร์ไรด์สูงในเลือด นอกจากจะพบปัญหาโรคอ้วนแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดด้วย

ควรกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลวันละไม่เกิน 300 มิลลิกรัม

– คอเลสเตอรอลในร่างกายส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่กินและอีกส่วนหนึ่งมาจากที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้น แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไรร่างกายจะสร้างขึ้นมากหรือเมื่อไรจะสร้างน้อยบางคนบอกว่า น่าจะขึ้นกับอาหารที่กินถ้ากินเข้าไปมากร่างกายน่าจะสร้างขึ้นน้อย หรือถ้ากินน้อยร่างกายก็น่าจะสร้างขึ้นมามาก แต่พบว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชากรส่วนหนึ่ง มีความไวต่อคอเลสเตอรอลเป็นพิเศษ คือ เมื่อใดที่กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้นทันที คนกลุ่มนี้บอกกันว่าจะมีจำนวนร้อยละ 20-30 ของประชากรทั้งหมด แต่ยังไม่มีวิธีที่จะบอกได้ว่าใครที่จะมีความไวดังกล่าว

ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงควรงดการบริโภคอาหารที่มีคอเลสเตอรอลทุกชนิด

– ถึงแม้ว่าคอเลสเตอรอลเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด แต่คอเลสเตอรอลก็เป็นสารอาหารที่จำเป็น ร่างกายต้องได้รับจากอาหารด้วย

แนวทางที่เหมาะสมคือ การบริโภคอาหารที่คอเลสเตอรอลวันละไม่เกิน 300 มิลลิกรัม อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง ก็ควรกินให้น้อยลงหรือนานๆ กินครั้งเดือนละครั้ง หรือ 2 เดือนครั้ง หรือบางอย่างหลีกเลี่ยงได้ ก็ให้หลีกเลี่ยง

ที่มา : http://health.kodhit.com/

One comment to “เรื่องจริงของคอเลสเตอรอล : บทความสุขภาพ”
  1. Pingback: Tweets that mention เรื่องจริงของคอเลสเตอรอล : บทความสุขภาพ | การลงทุน -- Topsy.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.