Blog 68 : Momentum Stock 101 – หุ้นมีโมเมนตัมคืออะไร?

  หุ้นโมเมนตัมถ้านิยามง่ายๆเลยก็คือ ‘หุ้นทีมีพลังมากกว่าหุ้นตัวอื่นๆในตลาด’ เวลาเราเห็นหุ้นตัวไหนพุ่งแรงต่อเนื่องนานหลายเดือน มีวอลุ่มสนับสนุนการขึ้นอยู่เป็นระยะ ไม่มีท่าทีว่าแนวโน้มจะจบง่ายๆ พวกนี้แหละคือหุ้นมีโมเมนตัม  พลังของหุ้นนั้นเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งทางพื้นฐานและกราฟ – Earning Power ; หุ้นที่แนวโน้มธุรกิจดี-กำไรเติบโตสูงต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดโมเมนตัมในทางพื้นฐาน ผู้เล่นจำนวนมากจะเข้ามาซื้อหุ้นเพราะกำไรโตเยอะ หลายคนไม่ต้องดูกราฟก็เล่นหุ้นโมเมนตัมได้ ถ้าเลือกที่จะเล่นหุ้นธุรกิจดีและ high...

Blog 67 : สิ่งที่ควรทำเมื่อเห็น return ของหุ้นเทพในแต่ละปี และตารางสุดยอดหุ้นปี 2014-2016

  – เริ่มจากศึกษาว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นพวกนี้ขึ้นแรงในปีนั้น เช่น รายได้-กำไรเริ่มเร่งตัว , มีสินค้า-บริการที่เป็นที่นิยม หรือมีนวัตกรรมใหม่ , การขยายโรงงาน-เพิ่มกำลังการผลิต , เปลี่ยนโมเดลธุรกิจ , ตัวเร่งในช่วงนั้น – ต้นทุนลดลงมาก , เปลี่ยนกลุ่มผู้ถือหุ้น ฯลฯ...